Teoreticni in aplikativni pristopi za spremljanje okoljske uspesnosti

Mihalic T & Logar I
Choose the citation style.
Mihalic, T., & Logar, I. (2014). Teoreticni in aplikativni pristopi za spremljanje okoljske uspesnosti. In Oblikovanje modela merjenja uspesnosti poslovanja hotelskih podjetij (pp. 36-67).