Quantifying exfiltration with continuous dosing of artificial tracers

Rieckermann J, Bareš V, Kracht O, Braun D & Gujer W
Choose the citation style.
Rieckermann, J., Bareš, V., Kracht, O., Braun, D., & Gujer, W. (2003). Quantifying exfiltration with continuous dosing of artificial tracers. In P. Hlavínek, P. Prax, & V. Šulcová (Eds.), Hydrosphere 2003. Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV (p. (4 pp.). NOEL.