Populační dynamika při dávkování methanolu do čistíren odpadních vod s denitrifikací

Purtschert I & Gujer W
Choose the citation style.
Purtschert, I., & Gujer, W. (1999). Populační dynamika při dávkování methanolu do čistíren odpadních vod s denitrifikací. Vodní hospodářství, 6 (6 pp.).