Framework for traits-based assessment in ecotoxicology

Rubach MN, Ashauer R, Buchwalter DB, de Lange HJ, Hamer M, Preuss TG, Töpke K & Maund SJ
Choose the citation style.
Rubach, M. N., Ashauer, R., Buchwalter, D. B., de Lange, H. J., Hamer, M., Preuss, T. G., … Maund, S. J. (2011). Framework for traits-based assessment in ecotoxicology. Integrated Environmental Assessment and Management, 7(2), 172-186. https://doi.org/10.1002/ieam.105