β-aminopeptidase-catalyzed biotransformations of β2- dipeptides: kinetic resolution and enzymatic coupling

Heck T, Reimer A, Seebach D, Gardiner J, Deniau G, Lukaszuk A, Kohler H-PE & Geueke B
Choose the citation style.
Heck, T., Reimer, A., Seebach, D., Gardiner, J., Deniau, G., Lukaszuk, A., … Geueke, B. (2010). β-aminopeptidase-catalyzed biotransformations of β2- dipeptides: kinetic resolution and enzymatic coupling. ChemBioChem, 11(8), 1129-1136. https://doi.org/10.1002/cbic.200900757