Potentiometric sensing array for monitoring aquatic systems

Pankratova N, Crespo GA, Afshar MG, Crespi MC, Jeanneret S, Cherubini T, Tercier-Waeber M-L, Pomati F & Bakker E
Choose the citation style.
Pankratova, N., Crespo, G. A., Afshar, M. G., Crespi, M. C., Jeanneret, S., Cherubini, T., … Bakker, E. (2015). Potentiometric sensing array for monitoring aquatic systems. Environmental Science: Processes and Impacts, 17(5), 906-914. https://doi.org/10.1039/c5em00038f