Biofilm models for the practitioner

Morgenroth E, van Loosdrecht MCM & Wanner O
Choose the citation style.
Morgenroth, E., van Loosdrecht, M. C. M., & Wanner, O. (2000). Biofilm models for the practitioner. Water Science and Technology, 41(4-5), 509-512. https://doi.org/10.2166/wst.2000.0486