Expanding the 0D Rb7M3X16 (M=Sb, Bi; X=Br, I) family: dual-band luminescence in Rb7Sb3Br16

McCall KM, Benin BM, Wörle M, Vonderach T, Günther D & Kovalenko MV
Choose the citation style.
McCall, K. M., Benin, B. M., Wörle, M., Vonderach, T., Günther, D., & Kovalenko, M. V. (2020). Expanding the 0D Rb7M3X16 (M=Sb, Bi; X=Br, I) family: dual-band luminescence in Rb7Sb3Br16. Helvetica Chimica Acta, 103, e2000206 (11 pp.). https://doi.org/10.1002/hlca.202000206