Unveiling roles of tin fluoride additives in high-efficiency low-bandgap mixed tin-lead perovskite solar cells

Chen Q, Luo J, He R, Lai H, Ren S, Jiang Y, Wan Z, Wang W, Hao X, Wang Y, Zhang J, Constantinou I, Wang C, Wu L, Fu F & Zhao D
Choose the citation style.
Chen, Q., Luo, J., He, R., Lai, H., Ren, S., Jiang, Y., … Zhao, D. (2021). Unveiling roles of tin fluoride additives in high-efficiency low-bandgap mixed tin-lead perovskite solar cells. Advanced Energy Materials, 11(29), 2101045 (10 pp.). https://doi.org/10.1002/aenm.202101045