Heterogeneity of nano-sized zeolite crystals

Wennmacher JTC, Li T, Zaubitzer C, Gemmi M, Mugnaioli E, Gruene T & van Bokhoven JA
Choose the citation style.
Wennmacher, J. T. C., Li, T., Zaubitzer, C., Gemmi, M., Mugnaioli, E., Gruene, T., & van Bokhoven, J. A. (2020). Heterogeneity of nano-sized zeolite crystals. Microporous and Mesoporous Materials, 294, 109897 (5 pp.). https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109897