Evolution of nematic and ferromagnetic ordering in suspensions of magnetic nanoplatelets

Mertelj A, Lampret B, Lisjak D, Klepp J, Kohlbrecher J & Čopič M
Choose the citation style.
Mertelj, A., Lampret, B., Lisjak, D., Klepp, J., Kohlbrecher, J., & Čopič, M. (2019). Evolution of nematic and ferromagnetic ordering in suspensions of magnetic nanoplatelets. Soft Matter, 15(27), 5412-5420. https://doi.org/10.1039/C9SM00949C