Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision

Novák P, Willner W, Zukal D, Kollár J, Roleček J, Świerkosz K, Ewald J, Wohlgemuth T, Csiky J, Onyshchenko V & Chytrý M
Choose the citation style.
Novák, P., Willner, W., Zukal, D., Kollár, J., Roleček, J., Świerkosz, K., … Chytrý, M. (2020). Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia, 92(1), 1-34. https://doi.org/10.23855/preslia.2020.001