A model-based reconstruction of Holocene treeline dynamics in the Central Swiss Alps

Heiri C, Bugmann H, Tinner W, Heiri O & Lischke H
Choose the citation style.
Heiri, C., Bugmann, H., Tinner, W., Heiri, O., & Lischke, H. (2006). A model-based reconstruction of Holocene treeline dynamics in the Central Swiss Alps. Journal of Ecology, 94(1), 206-216. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2005.01072.x