Active Filters

  • (-) Journal = Lesa urala i hozjajstvo v nih No 21. Yekaterinburg, Uralskaja gosudarstvennaja lesotehniceskaja akademija
Search Results 1 - 3 of 3
  • RSS Feed
Select Page
Vlijanie pozdnevesennyh zamorozkov na vozobnovlenie Picea obovata Ledeb. na vetroval’nikah [Einwirkung von Spätfrost auf die Verjüngung von Picea obovata Ledeb. auf Windwurfflächen]
Fedorenko, S. I., Motschalow, S. A., & Lässig, R. (2001). Vlijanie pozdnevesennyh zamorozkov na vozobnovlenie Picea obovata Ledeb. na vetroval’nikah [Einwirkung von Spätfrost auf die Verjüngung von Picea obovata Ledeb. auf Windwurfflächen]. In S. J. Nagimov (Ed.), Lesa urala i hozjajstvo v nih No 21. Yekaterinburg, Uralskaja gosudarstvennaja lesotehniceskaja akademija (pp. 82-87).
Dynamica vidovogo sostava i plotnosti populjacii mysevidnyh (micromammalia) na vetroval’nyh ploscadjah Urala i Sweizarii [Dynamik der Artenzusammensetzung und der Populationsdichte von Mäusen (Micromammalia) auf Windwurfflächen im Ural und in der Schweiz]
Zjusko, A. J., Motschalow, S. A., Lässig, R., & Duelli, P. (2001). Dynamica vidovogo sostava i plotnosti populjacii mysevidnyh (micromammalia) na vetroval’nyh ploscadjah Urala i Sweizarii [Dynamik der Artenzusammensetzung und der Populationsdichte von Mäusen (Micromammalia) auf Windwurfflächen im Ural und in der Schweiz]. In S. J. Nagimov (Ed.), Lesa urala i hozjajstvo v nih No 21. Yekaterinburg, Uralskaja gosudarstvennaja lesotehniceskaja akademija (pp. 76-82).
Osobennosti razvitija travjano-kustarnitschkovogo pokrova na vetroval’nikah Srednego Urala [Entwicklung der Bodenvegetation auf Windwurfflächen im Mittel-Ural]
Zoteeva, E. A., Motschalow, S. A., & Lässig, R. (2001). Osobennosti razvitija travjano-kustarnitschkovogo pokrova na vetroval’nikah Srednego Urala [Entwicklung der Bodenvegetation auf Windwurfflächen im Mittel-Ural]. In S. J. Nagimov (Ed.), Lesa urala i hozjajstvo v nih No 21. Yekaterinburg, Uralskaja gosudarstvennaja lesotehniceskaja akademija (pp. 69-75).