Active Filters

  • (-) Keywords = suburbanization
Search Results 1 - 1 of 1
  • CSV Spreadsheet
  • Excel Spreadsheet
  • RSS Feed
Select Page
Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy
Šveda, M., & Pazúr, R. (2018). Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy. Geografický časopis, 70(3), 231-258. https://doi.org/10.31577/geogrcas.2018.70.3.13